Их Британий магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн захирал ноён Паул Фиэр Рояаль ОУДС-д айлчиллаа.

2016 - 10 - 13
Их Британий магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн захирал ноён Паул Фиэр Рояаль ОУДС-д айлчиллаа.

Их Британий магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн захирал ноён Паул Фиэр Рояаль ОУДС-д айлчилж, сургалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Write a comment:

Add