2020-2021 онд зарлагдсан ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

2020 - 02 - 05
2020-2021 онд зарлагдсан ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Шинэ сар гарахтай зэрэгцэн зарлагдсан томоохон тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг цаг алдалгүй хүргэж буй билээ. 

Сэтгүүлч эмэгтэйчүүдийг дэмжих хөтөлбөр, БНХАУ-ын засгийн газрын тэтгэлэг, Нидерландын The Hague их сургуулийн тэтгэлэг, хууль болон шинжлэх ухааны чиглэлээр суралцдаг оюутныг дэмжих хөтөлбөр, Wells Mountain сангийн нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд тус тус зарлагдсаныг хүргэж байна.

1. Сэтгүүлчдийг дэмжих Elizabeth Neuffer тэтгэлэг хөтөлбөр

Эх сурвалж  https://lead.style/n/iTQPDvz4E8nJMdkXSXex

Write a comment:

Add