Тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

2020 - 10 - 15
Тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр
Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Монголын их, дээд сургуульд уул уурхайн чиглэлээр амжилттай суралцаж байгаа оюутанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд зогсохгүй тэдний сурч хөгжих боломжийг дэмжих зорилготой. Энэ жил 20 оюутан шалгаруулж тэтгэлэг олгоно.

Тэтгэлэгт хамрагдсанаар:

Сургалтын төлбөр
Сар бүрийн тэтгэмж
Оюутны дотуур байрны төлбөр
Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт сурлцах боломж

Эх сурвалж: https://www.ot.mn/%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D1%82-%D1%85%D3%A9%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B1%D3%A9%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B0/

Write a comment:

Add