BUSINESS TALK

2021 - 03 - 12
BUSINESS TALK

BUSINESS TALK

2021-03-12 өдөр оройн 20:00 цаг нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна  энэ удаагийн зочиноор

THE APPRENTICE шилдэг оролцогч CEO @Ori studio LLC- Д.Бат-Оюун оролцож байна.
Та бүхэн идэвхитэй оролцоорой

Write a comment:

Add