Сургалтаас гадуурх үйл ажиллагаа

2021 - 03 - 12
Сургалтаас гадуурх үйл ажиллагаа

#2020-2021 оны хичээлийн жилийн II улирлын 3 болон 4 сард болох үйл ажиллагааг танилцуулж байна.
РОУИС-ийн Сургалтын алба
Эрүүл энхийг хүсье

Write a comment:

Add