КАЛИФОРНИА ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

(CALIFORNIA INTERNATIONAL UNIVERSITY)

California олон улсын их сургууль нь 1973 онд олон улсын оюутнуудад зориулсан Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны их сургууль болон байгуулагдсан.

Түүнээс хоош тус сургууль олон улсын оюутнуудад англи хэлний сургалт, бизнес менежментийн бакалаврын зэрэг, Олон улсын бизнесийн  мастерийн зэрэг олгох хөтөлбөр явуулж байна.

Давуу тал

Байрлал: Тус сургууль нь дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжилтэй эдийн засагтай, дэлхийн томоохон худалдааны төвүүд байдаг Лос Анжелсд байралдаг нь оюутнуудад менежмент, олон улсын бизнесийн чиглэлийн сургалтаа улам их сонирхон судлах гайхалтай нөхцөл болж өгдөг