СТРАТФОРД ИХ СУРГУУЛЬ

Америкын нэгдсэн улсын Виржина мужд байрлах Стратфорд их сургууль нь бакалавр болон магистрын сургалт явуулдаг бөгөөд 7 салбар сургуультай төдийгүй Энэтхэг улсад өөрийн салбартай, үйл ажиллагаагаа явуулдаг. РОУДС нь 2014 онд тус сургуультай 2+2 хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр гэрээ хийн ажиллаж байна. 

Давуу тал:

Оюутнууд амралтгүйгээр 3 семестер суралцан, богино хугацаанд төгсөх боломжтой.