Suleyman Demiral University

Казакстан улсын Suleyman Demiral University

Вэб: https://sdu.edu.kz/

Сулейман Демирелийн их сургууль (SDU) нь Казахстаны анхны хувийн дээд боловсролын байгууллагуудын нэг юм. Энэ нь Алмата хотын төвөөс 20 км зайд орших Каскелен хотод байрладаг. Тус их сургууль нь 1996 онд байгуулагдсан бөгөөд тус улсын Ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев нээжээ. SDU нь одоогоор Боловсрол, Хүмүүнлэг, Инженер ба Байгалийн ухаан, Хууль эрх зүй, Нийгмийн шинжлэх ухаан, Бизнесийн сургууль гэсэн дөрвөн факультеттай. Нийт сургалтын хөтөлбөрийн 81% нь англи хэл дээр, 16% нь казах хэл дээр, 3% нь орос хэл дээр заадгаараа давуу талтай.